Praktische oplossingen die waardevermeerdering bewerkstelligen
De meerwaarde van M.T. Pockets is gelegen in de combinatie van praktische ervaring, expertise in retail, relevante managementkennis én kapitaal. Het doel van de ondernemers achter M.T. Pockets is het vinden van praktische oplossingen in een groei- of herstructureringssituatie. Immers, dankzij deze oplossingen zal de waarde van de onderneming snel toenemen.
   MT Pockets Participations BV   Markt 24, 4841 AC Prinsenbeek   T 010-2669888   F 010-4363294   E info@mtpockets.nl