Ondersteuning als basis voor resultaatverbetering
Snelle groeiprocessen of een herstructureringsproces; het zijn veelal complexe processen, waarbij de mate van succes vooral wordt bepaald door een zorgvuldige aanpak. M.T. Pockets kan dergelijke processen op praktische wijze begeleiden. Bijvoorbeeld als sparring partner, maar ook met een méér actief karakter. Zo kan er onder andere (tijdelijk) administratief of operationeel op directieniveau worden ingesprongen.
   MT Pockets Participations BV   Markt 24, 4841 AC Prinsenbeek   T 010-2669888   F 010-4363294   E info@mtpockets.nl